ISMERJ MEG MINKET ÉS CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

Köszöntelek az Explore Hungary Club virtuális hirdetőtábláján!

 

Honlapunkon sok információt találsz a "Fedezd fel Magyarországot Klub" Egyesületről és programjainkról.

Ha bármi kérdésed van, írj, örömmel válaszolok! Kellemes olvasgatást-kattintgatást kívánok!

 

Szabó Judit, elnök

+36-20-444-7097

info@explorehungaryclub.hu

 

Ha szeretsz kirándulni,
érdekel a kultúra és a történelem, mellette szeretsz a természetben csatangolni...

 

Ha még nem jártál arra, de szeretnél eljutni...

Ha már voltál ott, de újra és újra elmennél...

 

Ha a barátaiddal szeretnéd tölteni az idődet, vagy új barátokra vágysz.....

 

Ha nagyszerűen szeretnéd érezni magad, úgy, hogy valaki gondoskodik
- a legjobb programok kiválasztásáról

- a teljes körű szervezésről
- a felkészült és szórakoztató szakvezetésről

 

AKKOR CSATLAKOZZ AZ EXPLORE HUNGARY CLUB-HOZ!

 

KIK IS VAGYUNK?

Egy, a kirándulást, országjárást szerető kis csapat alapította az egyesületet.

Később barátok, ismerősök, majd az ő barátaik, ismerőseik csatlakoztak. Mára több százan részt vettek az Egyesület programjain, s a kezdetben idegen emberek végül egy nagy baráti társaságot alkotnak.

Ők nem ismerték egymást a kirándulás előtt!

Vidáman együtt...

Közös érdeklődés...

... közös programok

 

KIKET VÁRUNK?

Egyesületünknek bárki pártoló tagja lehet, aki egyetért céljainkkal, elfogadja a részvételi feltételeket és szívesen tölti velünk szabadidejét.

A különböző programok más-más résztvevőket vonzanak: a kirándulásokra főként harmincas-negyvenes fiatalok jönnek, sokszor a gyerekeikkel együtt. Az előadásokra, múzeumlátogatásokra, városnéző programokra pedig gyerekektől a nagyszülőkig egész családok jönnek.

Ne feledd!

Akárhány éves vagy, gyere bátran, ha megtetszik egy program. Minket nem az életkor, hanem az érdeklődés tart össze.

 

A TAGSÁGRÓL ÉS A TAGCSOPORTOKRÓL

(részletek az Alapszabályból)

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, de nem kíván az Egyesület Közgyűlése által elfogadott taggá válni.

- A pártoló tag jogai: tájékoztatást kap az Egyesület programjairól, részt vehet az egyesület programjain, szavazati jog nélküli megfigyelőként részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, adományaival támogathatja az Egyesület munkáját.
- A pártoló tag kötelessége az előzetesen vállalt tagdíj, anyagi hozzájárulás, támogatás, adomány határidőben történő teljesítése.
- ...
- Az egyesületi és pártoló tagok pártoló tagi csoportot alakíthatnak akár egy meghatározott időre, vagy egy konkrét, esetleg ismétlődő programra, eseményre, rendezvényre; vagy adott feladat megvalósítására, tevékenység folytatására. A pártoló tagi csoport megalakulását az Elnök regisztrálja. Az alakuló dokumentum tartalmazza a pártoló tagi csoport nevét, vezetőjét (mely lehet az egyesület elnöke is), programját, programjának időtartamát, illetve a pártoló tagi csoport programjának létrejöttét biztosító finanszírozási tervet: a pártoló tagi csoport tagdíjának mértékét és a tervezett költségek fedezésének tervét. A pártoló tagi csoport a tervezett tevékenység elvégzésével, illetve a tervezett időtartam lejártával automatikusan megszűnik.

 

TAGDÍJAK

2015-ben az éves egyesületi tagdíj és az éves pártoló tagi tagdíj 1.000.-Ft

A pártoló tagi csoportok tagdíjaitl az egyes tagcsoportok szakmai munkájáról szóló kiírások tartalmazzák.

 

A TEVÉKENYSÉGRŐL - ÁLTALÁBAN

(részletek az Alapszabályból)

Az Egyesület ismeretterjesztő, tájékoztató, felvilágosító, képzési, közösségfejlesztő tevékenységeinek célja az egyes országrészek, tájak, tájegységek, városok és városrészek hagyományaira, kulturális örökségére, építészetére, történelmi jelentőségű helyszíneire és az egyes szakmatörténeti jellegzetességeire is kiterjedő közműveltségi, közművelődési, művészettörténeti, helytörténeti tudás gyarapítása és terjesztése - például gasztronómiai, néprajzi, kultúrtörténeti, vallási és szakrális szempontokból -, valamint az ennek megszerzése érdekében együttműködő tagok közösségeinek szervezése.

Az Egyesület lehetőség szerint részt vesz azokon a rendezvényeken, konferenciákon, eseményeken, ahol céljai megvalósításához információhoz, tudáshoz juthat, illetve céljai érdekében felléphet.

E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú Egyesület formájában végzi.

Az Egyesület TEÁOR-08 szerinti fő tevékenysége a TEÁOR 9499 Közösségi, társadalmi tevékenység, amelynek folytatása során – szervezői munkájához kapcsolódva - gazdálkodó tevékenységet folytat.
Az Egyesület gazdálkodása az Egyesület céljának megvalósulását szolgálja; ezen belül általános működésének, illetve a konkrét programok megvalósulásának anyagi feltételeit teremti meg. Így különösen:
- biztosítja a magas szintű ismeretterjesztő (előadó, oktató, tájékoztató, idegenvezetői jellegű) munkát;
- biztosítja az ismeretterjesztő és képzési programokhoz szükséges teljes körű szervezést;
- viseli a programok megvalósításának költségeit (különös tekintettel az előadói, idegenvezetői, oktatói díjakra, terembérletekre, belépő és helyi vezetés költségeire, felmerülő szállás és étkezés, a közlekedés költségeire, továbbá minden, a program szakmai és technikai előkészítéséhez és bonyolításához szükséges költségre). A költségek forrását az egyesület gazdálkodása során keletkező bevételei jelentik.

Az Egyesület a tevékenységét nonprofit módon végzi, nem nyereségorientált, gazdasági tevékenységéből származó bevételeit az Egyesület céljainak megvalósítására fordítja.

Az Egyesület mentes minden politikai és vallási ideológiától. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól nem fogad el.

KÖZHASZNÚSÁG

 

Az Egyesület 2002-es alapítása óta közhasznú szervezetként működik.

Az Egyesület a törvényi változások okán 2014. szeptember 5-dikén módosított Alapszabály 10.2 pontjában rögzítette, hogy a törvényben és jelen Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

A Fővárosi Törvényszék 2014. november 3-dikán kelt és 2014. november 29-dikén jogerőre emelkedett Végzésében megállapította, hogy az egyesület közhasznú szervezet. Tovább...

 

 

Ha bármi kérdésed van, írj, örömmel válaszolok!

Mindenkit szeretettel várunk!

Szabó Judit

info@explorehungaryclub.hu